Jak zapisać dziecko

 

To proste!

1. Wystarczy wysłać maila z informacją na jakie zajęcia dziecko ma być zapisane

2. Pobrać i wydrukować deklarację wybranej sekcji, dostępną tutaj oraz regulamin, dostępny tutaj w zakładce powyżej.

3. Wypełnić i podpisać (rodzic/opiekun) deklarację oraz regulamin.

4. Dokonać wpłaty opłaty wpisowej (ubezpieczenie NNW zawodnika) na konto danej sekcji

5. Przyjść na trening zgodnie z harmonogramem zajęć dla dzieci dostępnym tutaj i oryginał uzupełnionej i podpisanej deklaracji oraz regulaminu oddać trenerowi lub wysłać skany w/w dokumentów mailem do biura na adres liderwilanow@gmail.com.